Lokalita

Obytná štvrť Pod vŕškami vyrastá v juhovýchodnej časti Záhorskej Bystrice, priamo pod Strmými vŕškami. Projekt je citlivo vsadený do mierneho južného svahu plného svetla a slnka v peknom prírodnom prostredí, lemovanom vŕškami Malých Karpát.

priroda

PRÍRODA. Projekt charakter okolia nielen rešpektuje, ale aj prirodzene na neho nadväzuje. Svojim novým obyvateľom ponúkne možnosť každodenného kontaktu s prírodou, a to priamym napojením na turistické trasy Malých Karpát.

aktivita

AKTIVITA. Pod vŕškami je atraktívna lokalita nielen pre ľudí, ktorí oceňujú pokoj a ticho prírodného prostredia, ale aj pre tých, ktorí uvítajú možnosť kedykoľvek si ísť zašportovať a využiť cyklistické trasy, ktoré okolie ponúka.

dostupnost

DOSTUPNOSŤ. Výhodou lokality však ostáva poloha Záhorskej Bystrice. Je vidiekom i mestskou časťou zároveň. Vďaka tomu majú obyvatelia rýchle spojenie s centrom hlavného mesta spojmi MHD i autom po diaľničnom obchvate mestom.

Mapa

Záhorská
Bystrica

Zahorska Bystrica

Záhorská Bystrica geograficky tvorí vstupnú bránu do Záhorskej nížiny. Priamo cez Záhorskú Bystricu vedú turistické chodníky a cyklistické trasy do blízkych Malých Karpát. Susedí s Lamačom, Devínskou Novou Vsou, Račou, Mariankou a obcou Stupava.
Súčasťou Bratislavy je obec od roku 1972. Rozkladá sa na ploche cca 30 km² s počtom viac ako 3000 obyvateľov. Napriek tomu, že je súčasťou Bratislavy, Záhorská Bystrica si zachovala svoj vidiecky charakter a bohatý komunitný život.
Nájdete v nej drobné obchodíky, kvalitné reštaurácie, ale aj futbalový štadión, tenisové kurty a posilňovňu. Každoročne sa tu konajú slávnosti vína, bystrické hody, dyňobranie, svätohubertské slávnosti rôzne ďalšie podujatia.